TEKKEM Lime Slaking

TEKKEMTM Lime Slaking System is the best choice due to low energy consumption, simple dust free handling and minimal need for maintenance. Hydrated lime normally costs about 30% more compared with quicklime. So your own effective lime slaking system quickly … Continue reading →

Kalksläckningssystem Lime Slaking

TEKKEMTM Kalksläckningssystem Hydrated Lime Systems TEKKEMTM kalksläckningssystem är ett bra val för små som stora anläggningar på grund av enkel hantering. Släckt kalk kostar normalt ca 30% mer jämfört med bränd kalk. Så egen effektiv kalksläckning ger bra ekonomi. TEKKEMTM … Continue reading →

Serviceavtal Betong

Teckna serviceavtal med Röbäcks! Säkrar din drift, minskar driftstoppen. Finns i tre nivåer. Light med provvägning, thermofotografering samt genomgång av styrsystem och mekanik Fullservice med byte slitmaterial, filter, oljor mm. Kontakta oss för mer information och ett förslag för just … Continue reading →

Abrasivt slitage

Röbäcks Sweden AB har tecknat ett samarbetsavtal med Abratek AB. Samarbetet gäller försäljning, lagerläggning, tillverkning och montage av material och produkter för extremt slitage. Kromkarbid i plåt och svetsmaterial Wolframkarbid -Tungsten för hårdpåläggning Keramer Aluminiumoxid Produktansvarig hos Röbäcks blir Micael … Continue reading →

Artikel i Concrete Plant International

En LKAB_KGS_en från betongtidningen Concrete Plant International Nr 4 2010 om LKAB KGS betongfabrik i Kiruna konstruerad, tillverkad och levererad av Röbäcks. Fabriken i Kiruna har dubbla Twinshaft blandare och producerar 1100 m3 betong per dygn. Huvudelen sprutbetong till säkring av … Continue reading →

LKAB / KGS AB

LKAB ska flytta huvudnivån i Kirunagruvan från cirka 800 till 1 350 meters djup – detta för att följa malmkroppen. För att genomföra denna investering på 9,2 miljarder kronor behövs betong – massor med betong. LKAB är i behov av … Continue reading →