Till miljöindustrin levererar vi utrustning för transport, dosering, blandning, sortering, siktning, krossning av olika material.

Siktning

Siktning och sortering av krossade sopor

Krossning

Schredder för verksamhetsavfall.

Blandning

Blandning av askor, slam, bermokol, sopor