RCS-Linux 4

Innehåller allt som behövs för en effektiv och säker betongproduktion
• Processkontroll Med grafisk och textbaserad representation av processens olika förlopp
• SS-EN206-2  Anpassad till normen EN206 med hantering av exponeringsklasser,
konsistensklasser och larm för provtagning per betongfamilj.
• Receptberäkning  Automatisk beräkning av VCT/VBT, finhaltsjustering m.m.
• Receptkorrigering  Korrigerar receptet för fukt i material, tillsatsrecept, silikainblandning
• Receptbok  Ett enkelt sätt att administrera recepten. Grundrecept, tillsatsrecept och för
den avancerade – kombinationsrecept.
•  Tvättprogram Justera nästa uppvägning med hänsyn till tvättmaterial som ligger i
blandaren.
• Multi-mixer  Hantera flera blandare samtidigt
• Multi-dosering  Ha alltid ett lass på gång. I bilen, i blandarna, i vågarna, i lasskön.
Optimera produktionskapaciteten då systemet alltid ser till att alla vågar är laddade för nästa batch.
• Snabb översikt över förloppet med grafisk presentation av fabriken
• Kundregister Håll ordning på kunderna med arbetsplatsregister.
• Orderhantering Lägg in order i förväg med tidsangivelse. Ordrarna visas först när det är
dags att blanda.
• Utskriftshantering Utskrift av följesedlar, register och statistik.
• Loggning av händelser, blandningsdata m.m. På fil eller skrivare.
• Simulering  Testa ett nytt recept eller ny inställning innan skarp produktion med den unika simuleringsfunktionen.
•  Sammanställ statistik baserat på grunddata som kunder, recept, material m.m.
•  Styr uppfordring av material direkt i systemet som en integrerad del av
processen.
• Hjälpmenyer  Alla register är åtkomliga via snabbsök och hjälpfunktioner.
• Nätverk RCS-Linux är anpassat för nätverksuppkoppling med de senaste hård- och
mjukvarorna.
• Fjärrsupport Standardiserad programvara för fjärrstyrning tillgänglig – VNC.

Manöverbord till RCS styrsystem

Röbäcks manöverbord möjliggör manuell hantering av proscessen
Knapparna ,192 st, är placerade i en matris (8 x 24 st)
Kapslat i en robust metallkapsling och utbytbar layout.
Enkelt att lägga till nya funktioner. Lediga knappar tilldelas nya funktioner i PLC-koden.
•  Ethernet-baserat kommunikationssnitt
•  RS232 och USB – gränssnitt
•  Kan distribueras i fabriken via nätverk
•  Flexibel att lägga till fler knappar och funktioner.
•  Flera bord kan länkas ihop för mer avancerade fabriker
•  Tryckknappar med tryckkänsla.
•  Lysdiodsindikering på knappen för att ge indikering tillbaka.
•  Extra ljusstarka lysdioder ger en bra indikering även vid dagsljus.
•  Utbytbar grafisk layout.

RCS-WEB

För ditt behov av statistik har du på hela nätverket tillgång till RCS WEB
Här tar du enkelt fram statistik på kunder, leveranser etc.

Integration

RCS har en öppen databas och kan enkelt integreras mot dina övriga system som ekonomi och lab/provtagning.

Stabilitet

Linux är ett erkänt stabilt operativsystem som används i system där stabilitet och säkerhet är ett krav. Används till många av de stora webb- och e-post- servrarna på Internet samt industriella applikationer.
Linux har ett utmärkt stöd för nätverk, moderna hårdvaror, redundanta system (RAID), databaskommunikation, m.m.
RCS-Linux skapar en teknisk plattform som finns och utvecklas för framtiden och är både flexibelt och framtidssäker.

Säkerhet

Även om processdatorn är ansluten på nätverket är integriteten mot intrång och virus excellent.
Dels för att det sprids väldigt få virus för Linux och dels finns en avancerad nätverkshantering som effektivt hindrar alla försök att angripa datorn.

Broschyrblad för i .pdf-format här och här