Fabriker för betongproduktion har levererats över en stor del av världen i mer än ett halvt sekel. Våra fabriker byggs i modulsystem som medger anpassning mot våra kunders individuella behov av kapacitet, antal delmaterial, lagringsvolymer, temperaturer, och tillsatsmedel.

Anläggningarna finns för kapaciteter från 25 till 250 m3/tim, samtliga försedda med kvalificerat egenutvecklat styrsystem.

Högmobila MMX kapacitet 62-83 m3/timme

Mobila SPP kapacitet med kapacitet 25-106 m3/timme

MBP kapacitet 50-180 m3/timme

Platsbyggda anläggningar individuellt beroende på kundens önskemål