HomeNewsLKAB / KGS AB

LKAB ska flytta huvudnivån i Kirunagruvan från cirka 800 till 1 350 meters djup – detta för att följa malmkroppen.
För att genomföra denna investering på 9,2 miljarder kronor behövs betong – massor med betong.
LKAB är i behov av stora mängder sprutbetong för att kunna säkra bergväggarna vid bygget. Därför ska LKAB bygga en modern betongfabrik med hög kapacitet och säker drift.

Fabriken kommer att vara utrustad med dubbla blandare BHS-4.
Ballast lager på 895 m3 fördelat på marklager och tornsilo.
Fabrikens kapacitet är 176 m3 i timmen.

För att kunna styra fabrikens alla funktioner exakt kommer den att utrustas med Röbäcks RCS4 Linux styrsystem.

Comments are closed.