STÖDKANTLÄGGARE

Stödkantläggare
SKL100 Stödkantläggare Gravel Edge layer Kabinett fertiger

Röbäcks stödkantläggare SKL100 är det idealiska redskapet för att kostnadseffektivt lägga
ut material för stödkant eller breddning av väg efter asfaltering. SKL 100 ersätter flera
arbetsmoment och har en mycket hög kapacitet
Vid stödkantläggning skjuter lastmaskinen lastbilen framför sig. Materialet i fickan räcker för
läggning under tiden för byte till nästa lastbil. Justering av materialflöde, stödkantbredd och
plogbladet sker med hydraulik. Det inbyggda hydrauliskt styrda välthjulet sköter packningen.
Föraren hjälps via monitor i förarhytten att uppnå exakt placering av maskinen efter asfaltkanten.

Ett klipp på youtube som visar en stödkantläggare under arbete!