RCM ASFALTVERK

Högmobilt Asfaltverk
RCM150

RCM150 producerar kall asfalt till en kostnad som är 30-50% lägre än varm asfalt.
Detta med en hög kvalité beroende på siktning av materialet före tillsättande av bitumen.
Dessutom lämpar sig RCM150 även för andra jobb som blandning av askor, bentonit , lera,
slam mm.

RCM150 är ett högmobilt asfaltverk med lastväxlarkoppling. Enheten är utrustad med
centralsmord Lucksta trågblandare med två 55 kW motorer, cement eller fillerdosering
bitumensystem och mogensensikt.
Till systemet hör kalldosering med tre fickor på semitrailer, transportör och stackläggare.
Utrymme för dieselelverk finns i blandarenheten eller på kalldosering.

Funktion
Vid blandning av asfalt siktas ballasten. Bitumen tillförs endast till den grövre fraktionen. Sist
matas finfraktionen in utan ytterligare tillförsel av bitumen. Mängden bitumen från de större
fraktionerna är tillräcklig för blandningen. Den höga blandningseffektiviteten tillsammans med
den mindre mängden bitumen säkerställer mindre risk för blödning, hålrumshal och låg
separation. RCM150 fungerar utmärkt vid återvinning av asfalt. RCM150 kan även tillverka
varm asfalt. Systemet kompletteras då med varmtrumma.

Ett youtube-klipp som visar ett RCM150 mobilt asfaltverk