SILOS och PULVERHANTERING

Silor
Röbäcks erbjuder silor i alla storlekar, en- eller tvådelade, kompletta med tillbehör som cementfilter, nivåmätning, doseringsskruv styrskåp mm.
Även olika benlösningar och uppställningar erbjuds.
Silorna målas i valfri RAL-färg.