STYRSYSTEM

RCS-Linux 

       
RCS är det mest sålda styrsystemet för betongtillverkning i norden och har funnits med sedan 1980.
Vi vet vad Ni tjänar på en bra kapacitet, och vad ett produktionsstopp kostar! Därför har vi sett
tillförlitlighet och produktionsoptimering som prioritet ett. Vi har exempel med över 50% kapacitets-
ökning vid byte till RCS styrsystem.
På skärmen följer man produktionen i en processbild, och utöver denna kan man ha ett kundanpassat manöverbord och göra många kommandon med ett knapptryck.
– RCS kan styra flera blandare samtidigt och saxa lass för maximerad produktion
– Snabb och noggrann uppvägning av material
– Medan en sats ligger i blandaren vägs nästa upp. Blandnings- och tömtiden (bilens
mottagningskapacitet) sätter i regel ribban för produktionstakten
– Processer specialanpassas för att maximera kvalitet och kapacitet
– Med Linux som plattform minskas risken för dataförluster och driftstopp. Även risken för
virus är mindre
– Mycket snabba byten till reservdator om olyckan är framme
– Processdator av industriklass helt utan rörliga delar. T.o.m. hårddisken är ett industriklassat
CFast-kort som kan bytas snabbt och utan verktyg
– Reservdelslager i Sverige för snabba leveranser
– Service via fjärruppkoppling
– Support/service på svenska 090-428 01 eller support@robacks.se

Mer om RCS-Linux 4

Innehåller allt som behövs för en effektiv och säker betongproduktion
• Processkontroll Med grafisk och textbaserad representation av processens olika förlopp
• SS-EN206-2  Anpassad till normen EN206 med hantering av exponeringsklasser,
konsistensklasser och larm för provtagning per betongfamilj.
• Receptberäkning  Automatisk beräkning av VCT/VBT, finhaltsjustering m.m.
• Receptkorrigering  Korrigerar receptet för fukt i material, tillsatsrecept, silikainblandning
• Receptbok  Ett enkelt sätt att administrera recepten. Grundrecept, tillsatsrecept och för
den avancerade – kombinationsrecept.
•  Tvättprogram Justera nästa uppvägning med hänsyn till tvättmaterial som ligger i
blandaren.
• Multi-mixer  Hantera flera blandare samtidigt
• Multi-dosering  Ha alltid ett lass på gång. I bilen, i blandarna, i vågarna, i lasskön.
Optimera produktionskapaciteten då systemet alltid ser till att alla vågar är laddade för nästa batch.
• Snabb översikt över förloppet med grafisk presentation av fabriken
• Kundregister Håll ordning på kunderna med arbetsplatsregister.
• Orderhantering Lägg in order i förväg med tidsangivelse. Ordrarna visas först när det är
dags att blanda.
• Utskriftshantering Utskrift av följesedlar, register och statistik.
• Loggning av händelser, blandningsdata m.m. På fil eller skrivare.
• Simulering  Testa ett nytt recept eller ny inställning innan skarp produktion med den unika simuleringsfunktionen.
•  Sammanställ statistik baserat på grunddata som kunder, recept, material m.m.
•  Styr uppfordring av material direkt i systemet som en integrerad del av
processen.
• Hjälpmenyer  Alla register är åtkomliga via snabbsök och hjälpfunktioner.
• Nätverk RCS-Linux är anpassat för nätverksuppkoppling med de senaste hård- och
mjukvarorna.
• Fjärrsupport Standardiserad programvara för fjärrstyrning tillgänglig – VNC.

Nytt I/O-system för RCS-Linux

Röbäcks har under många år levererat I/O-system från OPTO22-PAMUX med mycket bra prestanda och driftsäkerhet.
Nu lanserar vi det nya I/O OPTO22-SNAP.
Jämfört med PAMUX har SNAP följande förbättringar:
•  Ethernet-baserat kommunikationssnitt
•  Kan distribueras i fabriken via nätverk
•  Mindre än halva storleken jämfört med PAMUX
•  Lätt att montera. Kompakt montage på DIN-skena
•  Digitala Moduler för DC och AC
•  Analoga Moduler för 0-10V, 0-20 mA och 4-20mA.
•  Analog Modul för PT100/PTC
•  Seriella moduler för kommunikation med externa enheter som fiberdose-
rare, ångdatorer m.m.
•  Galvaniskt avskilt för att förhindra eventuella jordströmmar i systemet.
•  Kan förses med Analoga utgångar för t.ex. analog styrning av skruvar.

Manöverbord till RCS styrsystem

Röbäcks manöverbord möjliggör manuell hantering av proscessen
Knapparna ,192 st, är placerade i en matris (8 x 24 st)
Kapslat i en robust metallkapsling och utbytbar layout.
Enkelt att lägga till nya funktioner. Lediga knappar tilldelas nya funktioner i PLC-koden.
•  Ethernet-baserat kommunikationssnitt
•  RS232 och USB – gränssnitt
•  Kan distribueras i fabriken via nätverk
•  Flexibel att lägga till fler knappar och funktioner.
•  Flera bord kan länkas ihop för mer avancerade fabriker
•  Tryckknappar med tryckkänsla.
•  Lysdiodsindikering på knappen för att ge indikering tillbaka.
•  Extra ljusstarka lysdioder ger en bra indikering även vid dagsljus.
•  Utbytbar grafisk layout.

RCS-WEB

För ditt behov av statistik har du på hela nätverket tillgång till RCS WEB
Här tar du enkelt fram statistik på kunder, leveranser etc.

Integration

RCS har en öppen databas och kan enkelt integreras mot dina övriga system som ekonomi och lab/provtagning.

Stabilitet

Linux är ett erkänt stabilt operativsystem som används i system där stabilitet och säkerhet är ett krav. Används till många av de stora webb- och e-post- servrarna på Internet samt industriella applikationer.
Linux har ett utmärkt stöd för nätverk, moderna hårdvaror, redundanta system (RAID), databaskommunikation, m.m.
RCS-Linux skapar en teknisk plattform som finns och utvecklas för framtiden och är både flexibelt och framtidssäker.

Säkerhet

Även om processdatorn är ansluten på nätverket är integriteten mot intrång och virus excellent.
Dels för att det sprids väldigt få virus för Linux och dels finns en avancerad nätverkshantering som effektivt hindrar alla försök att angripa datorn.

Broschyrblad för i .pdf-format här och här