OM RÖBÄCKS

Röbäcks Sweden AB

Vårt mål har i alla år varit att leverera anläggningar och produkter av hög kvalité med lång livslängd till betong- asfalt- och miljöindustrin.

Detta i kombination med vår produktutveckling gör att med utrustning från oss säkerställs mervärde och effektivitet för våra kunder.

Röbäcks konstruerar, tillverkar och marknadsför anläggningar och utrustning för hantering, transport, dosering, vägning och blandning av olika material.
Programmet omfattar såväl mobila som stationära fabriker, anläggningar och kringutrustning inom segmenten Betong, Asfalt och Miljö.

Hos oss finns en nära kontakt mellan konstruktion och produktion, vi kan därför lätt övervaka och granska alla kritiska moment i tillverkningen allt för att säkerställa den kvalitet som Röbäcks är kända för och stolta över.

Fabriker för betongproduktion har levererats över en stor del av världen i mer än ett halvt sekel. Våra fabriker byggs i modulsystem som medger anpassning mot våra kunders individuella behov av kapacitet, antal delmaterial, lagringsvolymer, temperaturer, och tillsatsmedel. Våra fabriker är välkända för lång livslängd och för användning i hårt klimat.

För asfalt produktion tillverkar och marknadsför vi högmobila asfaltverk för såväl kall, halvvarm som varm asfalt med kringutrustning.

Till miljöindustrin levererar vi anläggningar för blandning av askor, slam, förorenade jordar. Vi erbjuder utrustning för siktning, krossning och sortering av olika material.

För ditt behov av service och support erbjuder vi kompletta serviceavtal inluderat provvägning, thermofotografering, cykeloptimering och analys av din anläggnings status.

Förbrukningsdelar och reservdelar finns lagerlagt hos oss.

Våra ägare TESAB

TESAB Built to last

Röbäcks ingår i den globala TESAB gruppen med tillverkning i Skandinavien och på Irland och med säljkontor över hela världen. TESAB koncernen är tillverkare av krossutrustning för berg och gruvindustrin. Med nästan ett halvt sekels erfarenhet har TESAB gruppen mycket stor kunskap och erfarenhet av tung maskinutrustning.

Miljöpolicy

Röbäcks mål är att kunna erbjuda sina kunder miljövänligare produkter genom innovationer och tjänster som minskar kundens energianvändning

Finasiering

Vi erbjuder finansiering på våra produkter och system genom samarbete med Danske Bank och Italienska SACE 

Ladda ner

Högerklicka på länken och välj Spara länk som… för att spara ned filen.

Leveransbestämmelser NL09
Leveransbestämmelser med montage NLM10
Leveransbestämmelser för service och underhåll NU06

Röbäcks Logo