MBP

Modulbyggd fabrik. Mycket kompakt i yttermått. 1,5m3 till 4,5 m3 blandare med expansionsmoduler som tillbehör för bra servicevänlighet.

Direktinlastning eller med mottagningsficka och uppfodringsband och fördelarband på toppen av fickorna. Fordrar grundläggning.

 

fb-mpb