EAGLE

Eagle

Simem Eagle är en semimobil betongfabrik med 4-6 linjära ballastfickor och med blandare på mellan 1,3 och 3,5 m³. Fabriken kan flyttas från en produktionsplats till en annan med utan specialtransporter.