MILJÖ

Till miljöindustrin levererar vi utrustning för transport, dosering, blandning, sortering, siktning, krossning av olika material.

Vi kan hjälpa er med utrustning för blandning av askor, slam, bermokol, sopor. Krossning av verksamhetsavfall med hjälp av schredder och kross samt siktning och sortering av krossade sopor och annat avfall.