SUN

SUN

SIMEM har utvecklat en rad planblandare som kallas SUN, som garanterar den mest homogena blandningen med den minsta blandningstiden. På grund av effektiviteten i blandningsfunktionen uppfyller SUN-sortimentet kraven i olika produktionsprocesser.