RECYCLING

Recyclingsystem för betong

Det ställs allt högre krav på hantering och återvinning av restbetong och tvättvatten från betongfabriker. Vi levererar allt ni behöver för att möta dessa krav och kan erbjuda er allt från enkla metoder för att tvätta ut ballast ur restbetong till kompletta system med tvättar för betongbilar, återvinning av betong och tvättvatten mm.

 

BETONG WASH

WATER WASH

HANSA TVÄTTLANS