TEKKEM KALKSLÄCKARE

TEKKEMTM Kalksläckningssystem
Hydrated Lime Slaking Systems

TEKKEMTM Kalksläckningssystem är ett självklart val på små till stora anläggningar på grund av låg energiförbrukning, enkel dammfri hantering och minimalt behov av underhåll.
Släckt kalk kostar normalt ca 30% mer jämnfört med bränd kalk. Så egen effektiv kalksläckning ger snabbt bra ekonomi.
TEKKEMTM kalksläckningssystem används på anläggningar med höga krav på  precision och kvalitet och systemet har mycket låga underhållskostnader.

Noggrannheten i TEKKEMTM släckare möjliggörs genom det exakta vågsystemet. Detta ger en mycket hög noggrannhet på varje enskild batch och säkerställer att den kemiska reaktionen alltid utförs under optimala förhållanden.

Styrsystemet övervakar effektivt temperatur och kompenserar automatiskt för variationer i vattentillförseln.

Konstruktionen är helt sluten och har ett system som kontinuerligt rengör släckaren invändigt. Det dammfria utförandet bidrar till en ren miljö på och kring anläggningen.

Den exakta doseringen av kalkslurry möjliggörs genom exakt flödesmätning för att noggrant dosera en förutbestämd mängd av kalk från cirkulationsslingan. Doseringen kan styras med flertalet parametrar och regleras oberoende av variationer i flöde

Hastigheten på kalkslurryn i cirkulationsledningen hålls hela tiden över den kritiska hastigheten som erfordras för att minimera påbyggnad av kalk i rören. Detta ger ett minimalt behov av underhåll.

Den precision och noggrannhet som TEKKEMTM system erbjuder ger dig automatisk dosering och konstant pH-värde trots variationer i belastning eller andra anläggningsspecifika kriterier.

TEKKEMTM Kemikalieberedningsanläggningar finns installerat på bl.a. vattenverk, avloppsreningsverk, rökgasreningsanläggningar, inom
gruv- och papperindustrin, för träförädling samt gipstillverkning.
Systemet innehåller flera patenterade lösningar och är
marknadsledande i USA.
Kontakta Röbäcks Sweden AB för mer information.
Vi marknadsför och installerar utrustning och teknik från
TEKKEMTM i Europa.