HomeBetongBella Crete ytbehandling för betongelement.

Röbäcks BellaCrete är en maskin för att behandla ytan och sidorna av betongelement.

Maskinen ökar det estetiska värdet med olika steg av ytbehandling

Ytan kan göra sträv, jämnas av eller poleras och framhäver den natursten som finns  i panelen. 

Möjligheten att välja mellan olika ytstrukturer med en enda maskin ger dig möjligheter att matcha alla arkitekter krav, även de mer sofistikerade och krävande.

Läs mer under produkterfliken Betongelement

Comments are closed.